سیستم های فروش آنلاین

به منظـور دریـافت اطلاعات بیشتـر در خصوص سیستـم های فـروش آنـلاین، لطفـا درخــواســت خـود را کتباَ بـر روی سـربــرگ شــرکت، بـه آدرس ایمیــل saadat@faranegar.com ارسال نمایید.

لازم به ذکر است پس از دریافت ایمیل، درخواست شما توسط واحد بازرگانی مورد بررسی قرار گرفته و هماهنگی های لازم از طریق شماره تماس های اعلام شده، انجام می شود.