همیار فرانگر

یک راه ساده تر برای چاپ فارسی بلیت های ایرلاین های داخلی (رایگان)

یک راه ساده تر برای استرداد خودکار بلیت های داخلی در محیط گابریل

یک راه ساده تر برای ساخت خودکار SSR و رزرو بلیت در محیط رزرواسیون (رایگان)

یک راه ساده تر برای تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و بالعکس در محیط رزرواسیون (رایگان)

بخشنامه هما

بخشنامه هواپیمایی هما در رابطه با نرم افزار همیار فرانگر

(نسخه رایگان)

نسخه3.0.3.6 (1399/01/05)

چاپ فـارسی بلیت همه ایرلایـن های داخلی

ساخت خودکار SSR همه ایرلاین های داخلی در محیط گابریل و VRS

مبدل تاریخ شمسی به میلادی و بالعکس در محیط های رزرواسیون

سیستم ریفاند خودکار بلیت های داخلی فقط در نسخه کامل نرم افزار موجود می باشد

دریافت (حجم فایل 11 مگابایت)

بخشنامه ایران ایر

بخشنامه هواپیمایی ایران ایر با موضوع بهره برداری از نرم افزار همیار فرانگر (1394/03/24)

بخشنامه ایر تور

بخشنامه هواپیمایی ایر تور با موضوع به روز رسانی نرم افزار فرانگر (1394/10/30)

بخشنامه کیش ایر

بخشنامه هواپیمایی کیش ایر با موضوع بهره برداری از نرم افزار همیار فرانگر (1394/12/10)

بخشنامه قشم ایر

بخشنامه هواپیمایی قشم ایر با موضوع به روز رسانی نرم افزار فرانگر (1394/4/8)

  1. بخشنامه هواپیمایی ایران ایر

  2. بخشنامه هواپیمایی ایرتور

  3. بخشنامه هواپیمایی کیش ایر

  4. بخشنامه هواپیمایی قشم ایر

راهنمای نرم افزار همیار ریفاند خودکار